Nulägesanalys

Vägen framåt för din skola

För att kunna åstadkomma en så framgångsrik digitaliseringsplan som möjligt på sin skola underlättar det att göra en nulägesanalys. Våra specialister har lång erfarenhet av detta och hjälper gärna till. Varje skola är unik, därför skräddarsyr vi alla analyser. Med hjärtat i klassrummet.

Vad innebär en nulägesanalys?

Inledning

Processen inleds med ett förmöte med skolledningen där vår utbildningsspecialist berättar hur en nulägesanalys går till och vad skolan kan får ut av resultatet. Själva nulägesanalysen handlar om att intervjuer görs med skolledningen, pedagoger och elever. Vi är intresserade av att förstå hur skolan använder sina digitala enheter och system och då med eleven i fokus. Dagen då intervjuerna genomförs inleds med att utbildningsspecialisten först träffar rektorn och därefter pedagoger och elever för sig uppdelat efter skolans olika stadier. Dagen avslutas med att återigen träffa skolledningen för att stämma av och kanske ställa några kompletterade frågor.

Inledning

Processen inleds med ett förmöte med skolledningen där vår utbildningsspecialist berättar hur en nulägesanalys går till och vad skolan kan får ut av resultatet. Själva nulägesanalysen handlar om att intervjuer görs med skolledningen, pedagoger och elever. Vi är intresserade av att förstå hur skolan använder sina digitala enheter och system och då med eleven i fokus. Dagen då intervjuerna genomförs inleds med att utbildningsspecialisten först träffar rektorn och därefter pedagoger och elever för sig uppdelat efter skolans olika stadier. Dagen avslutas med att återigen träffa skolledningen för att stämma av och kanske ställa några kompletterade frågor.

Rapport

När intervjuerna är klara skapar utbildningsspecialisten en rapport som sedan används i återkopplingen till skolledningen. Rapporten fokuserar på vision, kultur, kompetens, team, skolgemenskap och mätning och bygger på boken "Viktiga delar i ett ledarskap". I rapporten har jag identifierat områden som vi vet är viktiga för att en skola ska lyckas med arbetet med digitala enheter och där finns även åtgärder för att skolan ska utvecklas.Många frågor handlar om hur skolledningen arbetar för att leda digitaliseringen, frågorna till pedagoger och elever berör kreativitet och dagligt användande. Vi samtalar också om undervisningsflödet mellan lärare och elev kopplat till information, feedback och användarvänlighet.

Rapport

När intervjuerna är klara skapar utbildningsspecialisten en rapport som sedan används i återkopplingen till skolledningen. Rapporten fokuserar på vision, kultur, kompetens, team, skolgemenskap och mätning och bygger på boken "Viktiga delar i ett ledarskap". I rapporten har jag identifierat områden som vi vet är viktiga för att en skola ska lyckas med arbetet med digitala enheter och där finns även åtgärder för att skolan ska utvecklas.Många frågor handlar om hur skolledningen arbetar för att leda digitaliseringen, frågorna till pedagoger och elever berör kreativitet och dagligt användande. Vi samtalar också om undervisningsflödet mellan lärare och elev kopplat till information, feedback och användarvänlighet.

Optimering av investering

Många skolor har gjort stora investeringar i digitala enheter och system och vårt uppdrag är att våra kunder ska få så hög verkningsgrad per investerad krona som möjligt. Det är viktigt att skolledningen och personalen vet vad det finns för möjligheter och att eleverna får använda sina enheter för att kunna nå sin fulla potential. En fråga vi ofta får när vi talar med skolledningen är: Hur får jag med fler på tåget? För oss handlar det om likvärdighet, att alla elever ska ha samma möjlighet oavsett vilken pedagog som ansvarar för undervisningen i klassrummet. Genom att göra en nulägesanslys så ökar möjligheten att identifiera vilka åtgärder som behövs och i vilken ordning dessa behöver sättas in.

Optimering av investering

Många skolor har gjort stora investeringar i digitala enheter och system och vårt uppdrag är att våra kunder ska få så hög verkningsgrad per investerad krona som möjligt. Det är viktigt att skolledningen och personalen vet vad det finns för möjligheter och att eleverna får använda sina enheter för att kunna nå sin fulla potential. En fråga vi ofta får när vi talar med skolledningen är: Hur får jag med fler på tåget? För oss handlar det om likvärdighet, att alla elever ska ha samma möjlighet oavsett vilken pedagog som ansvarar för undervisningen i klassrummet. Genom att göra en nulägesanslys så ökar möjligheten att identifiera vilka åtgärder som behövs och i vilken ordning dessa behöver sättas in.

Effekt och resultat

Det brukar normalt sett ta en termin upp till ett läsår innan man kan se en tydlig effekt. Allt handlar om att skolledningen och personalen vågar satsa och tro på att skolan går att utveckla. När vi väl har genomfört några skräddarsydda Apple Professional Learning-sessioner så brukar det hända saker i klassrummen. Fler och fler pedagoger vågar prova på och skolledningen kan luta sig tillbaka på den utvecklingsplan som vi har hjälpt dem att skapa. Fördelen med att göra en nulägesanalys är att du som rektor får en gedigen helhetsbild över den digitala situationen på din skola. Rapporten du får av oss blir ett redskap och en vägvisare att ta till i det fortsatta utvecklingsarbetet. Vi finns med och kan skapa en utvecklingsplan med åtgärder som vi vet kommer få effekt samt finnas med som ett stöd för skolledningen genom hela processen.

Effekt och resultat

Det brukar normalt sett ta en termin upp till ett läsår innan man kan se en tydlig effekt. Allt handlar om att skolledningen och personalen vågar satsa och tro på att skolan går att utveckla. När vi väl har genomfört några skräddarsydda Apple Professional Learning-sessioner så brukar det hända saker i klassrummen. Fler och fler pedagoger vågar prova på och skolledningen kan luta sig tillbaka på den utvecklingsplan som vi har hjälpt dem att skapa. Fördelen med att göra en nulägesanalys är att du som rektor får en gedigen helhetsbild över den digitala situationen på din skola. Rapporten du får av oss blir ett redskap och en vägvisare att ta till i det fortsatta utvecklingsarbetet. Vi finns med och kan skapa en utvecklingsplan med åtgärder som vi vet kommer få effekt samt finnas med som ett stöd för skolledningen genom hela processen.

Vill du boka en nulägesanalys?

Kontakta oss

Copyright © 2024 C&C Sweden AB.

Alla rättigheter förbehålls.

Organisationsnummer: 556216-9267.

Copyright © 2024 C&C Sweden AB.

Alla rättigheter förbehålls.

Organisationsnummer: 556216-9267.

Copyright © 2024 C&C Sweden AB.

Alla rättigheter förbehålls.

Organisationsnummer: 556216-9267.

Copyright © 2024 C&C Sweden AB.

Alla rättigheter förbehålls.

Organisationsnummer: 556216-9267.

Copyright © 2024 C&C Sweden AB.

Alla rättigheter förbehålls.

Organisationsnummer: 556216-9267.

SE