Apple Ambassadors

Jamf safe internet

Guider och malldokument till dig som Apple-ambassador

Här har du tillgång till användbara och inspirerande material till din undervisning med Apple-verktyg. Vi laddar ständigt upp nya material så håll utkik. Vi finns här om du har några frågor eller funderingar.

Mia Hasselblad

"Jag jobbar som SO-lärare samt IT-pedagog. Min grundtanke är att jobba med förmågor som skapar kreativa, innovativa, nyfikna och sociala elever. Jag brinner dessutom för en värdeskapande undervisning där vi har en meningsfull skola för både lärare och elever. I mina mallar kommer du se just det. Mallarnas exempel är oftast kopplat till SO som är mitt huvudämne, men går alldeles utmärkt att ändra till det innehåll du vill ha."

Mia Hasselblad

"Jag jobbar som SO-lärare samt IT-pedagog. Min grundtanke är att jobba med förmågor som skapar kreativa, innovativa, nyfikna och sociala elever. Jag brinner dessutom för en värdeskapande undervisning där vi har en meningsfull skola för både lärare och elever. I mina mallar kommer du se just det. Mallarnas exempel är oftast kopplat till SO som är mitt huvudämne, men går alldeles utmärkt att ändra till det innehåll du vill ha."

Belmina Omerhodzic

"Jag jobbar som förstelärare i IKT på en skola som har tre åtaganden: IKT som accelerator för pedagogiken, språkutvecklande arbetssätt och tillgänglig lärmiljö för alla elever. Dessa tre åtaganden återspeglas i min undervisning och exempel på det kan du se i mallarna jag delar. Mallarna riktar sig framförallt för åk 4-9 men går säkert att applicera på lågstadiet och gymnasiet också."

Belmina Omerhodzic

"Jag jobbar som förstelärare i IKT på en skola som har tre åtaganden: IKT som accelerator för pedagogiken, språkutvecklande arbetssätt och tillgänglig lärmiljö för alla elever. Dessa tre åtaganden återspeglas i min undervisning och exempel på det kan du se i mallarna jag delar. Mallarna riktar sig framförallt för åk 4-9 men går säkert att applicera på lågstadiet och gymnasiet också."

Helen Larsson

"Jag är speciallärare och jobbar inom anpassad grundskola åk 1-3. Mitt huvudfokus är tillgänglighet, kreativitet, språkutveckling och autonomi. Mallarna passar elever i åk 1-3. "

Helen Larsson

"Jag är speciallärare och jobbar inom anpassad grundskola åk 1-3. Mitt huvudfokus är tillgänglighet, kreativitet, språkutveckling och autonomi. Mallarna passar elever i åk 1-3. "

Jonas Svensson

"Mitt namn är Jonas Svensson och jag arbetar som utbildningsspecialist på C&C Sweden Education. Mina mallar riktar sig främst till Sv, SO och Idrott. Men där finns även några som är specifika för NO. Den bästa mallen är min ”Bästa mallen 8.1” den kan användas till allt från anteckningar till att skapa E-pub och rapporter m.m."

Jonas Svensson

"Mitt namn är Jonas Svensson och jag arbetar som utbildningsspecialist på C&C Sweden Education. Mina mallar riktar sig främst till Sv, SO och Idrott. Men där finns även några som är specifika för NO. Den bästa mallen är min ”Bästa mallen 8.1” den kan användas till allt från anteckningar till att skapa E-pub och rapporter m.m."

Fredrik Söderlund

"Jag arbetar som utvecklare av digitaliseringen i Västerås stads förskolor. Uppdraget innefattar främst inspiration och kompetensutveckling för pedagoger och rektorer. Med bakgrund som förskollärare vidareutbildade jag mig sedan till specialpedagog, sedan tio år är jag även certifierad APLS.  Här hittar du mycket av det material jag använder i workshops med förskolor."

Fredrik Söderlund

"Jag arbetar som utvecklare av digitaliseringen i Västerås stads förskolor. Uppdraget innefattar främst inspiration och kompetensutveckling för pedagoger och rektorer. Med bakgrund som förskollärare vidareutbildade jag mig sedan till specialpedagog, sedan tio år är jag även certifierad APLS.  Här hittar du mycket av det material jag använder i workshops med förskolor."

Anders Enström

"Jag är lärare och föreläsare inom skola och utbildning som ständigt tittar runt hörnet för att ge eleverna en undervisning som gör dem redo att möta framtiden och medvetna om möjligheten att förändra den. Vill du vara elev på din lektion? Detta är en återkommande fråga jag ställer för att säkerställa att lektionerna har kreativa moment med hög elevaktivitet."

Anders Enström

"Jag är lärare och föreläsare inom skola och utbildning som ständigt tittar runt hörnet för att ge eleverna en undervisning som gör dem redo att möta framtiden och medvetna om möjligheten att förändra den. Vill du vara elev på din lektion? Detta är en återkommande fråga jag ställer för att säkerställa att lektionerna har kreativa moment med hög elevaktivitet."

Josefine Rosenlund

"Jag är lågstadielärare på en skola med många andraspråkselever i Helsingborgs stad och undervisar i alla ämnen utom slöjd och idrott. I undervisningen låter jag eleverna använda olika appar för att vara kreativa och visa sina kunskaper. Jag har lång erfarenhet av tillgänglig lärmiljö med digitala verktyg och språkutvecklande arbetssätt."

Josefine Rosenlund

"Jag är lågstadielärare på en skola med många andraspråkselever i Helsingborgs stad och undervisar i alla ämnen utom slöjd och idrott. I undervisningen låter jag eleverna använda olika appar för att vara kreativa och visa sina kunskaper. Jag har lång erfarenhet av tillgänglig lärmiljö med digitala verktyg och språkutvecklande arbetssätt."

Johan Sköld

"Jag är lärare i svenska, svenska som andraspråk och tyska på en gymnasieskola samt förstelärare i IKT. För många av mina elever innebär skolgången många utmaningar och det viktigaste för mig är rättvisa och likvärdiga förutsättningar så att alla når sin fulla kapacitet. Med iPad försöker jag utgå från att vi alla är olika, skapa nyfikenhet och ge utrymme för kreativitet."

Johan Sköld

"Jag är lärare i svenska, svenska som andraspråk och tyska på en gymnasieskola samt förstelärare i IKT. För många av mina elever innebär skolgången många utmaningar och det viktigaste för mig är rättvisa och likvärdiga förutsättningar så att alla når sin fulla kapacitet. Med iPad försöker jag utgå från att vi alla är olika, skapa nyfikenhet och ge utrymme för kreativitet."

Katharina Kulle

"Jag är lågstadielärare med lång erfarenhet och stort intresse för läs-och skrivinlärning samt forskning och utveckling men även grundläggande matematik och förståelse för detta. Jag riktar mig till de tidiga årskurserna och till barn med behov av extra stöd i alla årskurser."

Katharina Kulle

"Jag är lågstadielärare med lång erfarenhet och stort intresse för läs-och skrivinlärning samt forskning och utveckling men även grundläggande matematik och förståelse för detta. Jag riktar mig till de tidiga årskurserna och till barn med behov av extra stöd i alla årskurser."

Monica Cardozo

"Jag är processledare för digitalt lärande och fokuserar på hur digitala verktyg kan förbättra inlärning och öka måluppfyllelsen bland eleverna. Jag är lärare, journalist, föreläsare, Apple Distinguished Educator och Apple Professional Learning Specialist."

Monica Cardozo

"Jag är processledare för digitalt lärande och fokuserar på hur digitala verktyg kan förbättra inlärning och öka måluppfyllelsen bland eleverna. Jag är lärare, journalist, föreläsare, Apple Distinguished Educator och Apple Professional Learning Specialist."

Jimmy Holst

"Mitt namn är Jimmy Holst och jag jobbar som lärare och IT-strateg på Västerportskolan i Ystad. Ledord i mitt arbete är tillgänglighet, demokrati och kreativitet. Mitt material passar för SO-ämnena på högstadiet men det finns även material kring bland annat källkritik för yngre elever."

Jimmy Holst

"Mitt namn är Jimmy Holst och jag jobbar som lärare och IT-strateg på Västerportskolan i Ystad. Ledord i mitt arbete är tillgänglighet, demokrati och kreativitet. Mitt material passar för SO-ämnena på högstadiet men det finns även material kring bland annat källkritik för yngre elever."

Andrey Shupliakov

"Jag är matte-, NO- och tekniklärare på mellanstadiet. Jag brinner för verktyg som ger eleverna möjlighet att träna på ansvar, samarbete, entreprenörskap, kreativitet, kritiskt tänkande och problemlösning. Jag älskar att designa roliga, lustfyllda lektioner och sprider ofta programmeringsglädje i mitt klassrum och på min egna YouTube-kanal."

Andrey Shupliakov

"Jag är matte-, NO- och tekniklärare på mellanstadiet. Jag brinner för verktyg som ger eleverna möjlighet att träna på ansvar, samarbete, entreprenörskap, kreativitet, kritiskt tänkande och problemlösning. Jag älskar att designa roliga, lustfyllda lektioner och sprider ofta programmeringsglädje i mitt klassrum och på min egna YouTube-kanal."

Camilla Åning

"Hej, jag är Camilla Åning, en passionerad förskollärare! Mitt hjärta klappar för att vägleda våra små upptäckare, för i min värld handlar utbildning om att skapa en framtid full av entusiasm och glädje. Digitala verktyg är som trollstavar i min undervisningsvärld. De är portaler till en värld av möjligheter där barnen kan utforska, lära och skapa på sätt som inspirerar deras fantasi och framtidstankar."

Camilla Åning

"Hej, jag är Camilla Åning, en passionerad förskollärare! Mitt hjärta klappar för att vägleda våra små upptäckare, för i min värld handlar utbildning om att skapa en framtid full av entusiasm och glädje. Digitala verktyg är som trollstavar i min undervisningsvärld. De är portaler till en värld av möjligheter där barnen kan utforska, lära och skapa på sätt som inspirerar deras fantasi och framtidstankar."

Max Enström

"Jag är idrott- och hälsalärare på låg- och mellanstadiet. Jag brinner för att göra eleverna delaktiga i sin undervisning där de får öva upp sin kreativitet och ansvarsförmåga. Jag gillar att jobba multimodalt där eleverna får visa sig från sin bästa sida. Jag vill visa att idrott går att göra digital utan att tappa rörelsen."

Max Enström

"Jag är idrott- och hälsalärare på låg- och mellanstadiet. Jag brinner för att göra eleverna delaktiga i sin undervisning där de får öva upp sin kreativitet och ansvarsförmåga. Jag gillar att jobba multimodalt där eleverna får visa sig från sin bästa sida. Jag vill visa att idrott går att göra digital utan att tappa rörelsen."

Christina Löwdin

"Hej! Mitt namn är Christina Löwdin och jag jobbar både som engelskalärare i åk 5 och IT-pedagog på en F-6 skola i Hallstahammar. Jag brinner för elever med läs- och skrivsvårigheter och försöker skapa mallar som får alla elever att redovisa på sitt bästa sätt!"

Christina Löwdin

"Hej! Mitt namn är Christina Löwdin och jag jobbar både som engelskalärare i åk 5 och IT-pedagog på en F-6 skola i Hallstahammar. Jag brinner för elever med läs- och skrivsvårigheter och försöker skapa mallar som får alla elever att redovisa på sitt bästa sätt!"

Lisa Eriksson

"Jag heter Lisa Eriksson och arbetar som verksamhetsansvarig på Makerzone i Sollentuna. Jag tillhör avdelningen Stöd och utveckling på utbildningskontoret. Jag är i grunden SO-lärare men arbetar idag med alla ämnen kopplat till digitalisering."

Lisa Eriksson

"Jag heter Lisa Eriksson och arbetar som verksamhetsansvarig på Makerzone i Sollentuna. Jag tillhör avdelningen Stöd och utveckling på utbildningskontoret. Jag är i grunden SO-lärare men arbetar idag med alla ämnen kopplat till digitalisering."

Eva Bremander

"Jag är digitaliseringsmentor och klasslärare på mellanstadiet där jag undervisar i matte, svenska och NO. Jag använder ofta mina mallar för genomgångar men också när jag vill inspirera eleverna i deras arbete. "

Eva Bremander

"Jag är digitaliseringsmentor och klasslärare på mellanstadiet där jag undervisar i matte, svenska och NO. Jag använder ofta mina mallar för genomgångar men också när jag vill inspirera eleverna i deras arbete. "

Catharina Karlsson

"Jag jobbar som speciallärare i en grupp med elever i behov av särskilt stöd och en liten del av min tjänst är som IT-pedagog. Jag brinner för att skapa och göra min undervisning tillgänglig för alla och genom att kombinera digitala och analoga verktyg kan jag och mina elever få det bästa av två världar."

Catharina Karlsson

"Jag jobbar som speciallärare i en grupp med elever i behov av särskilt stöd och en liten del av min tjänst är som IT-pedagog. Jag brinner för att skapa och göra min undervisning tillgänglig för alla och genom att kombinera digitala och analoga verktyg kan jag och mina elever få det bästa av två världar."

Copyright © 2024 C&C Sweden AB.

Alla rättigheter förbehålls.

Organisationsnummer: 556216-9267.

Copyright © 2024 C&C Sweden AB.

Alla rättigheter förbehålls.

Organisationsnummer: 556216-9267.

Copyright © 2024 C&C Sweden AB.

Alla rättigheter förbehålls.

Organisationsnummer: 556216-9267.

Copyright © 2024 C&C Sweden AB.

Alla rättigheter förbehålls.

Organisationsnummer: 556216-9267.

Copyright © 2024 C&C Sweden AB.

Alla rättigheter förbehålls.

Organisationsnummer: 556216-9267.

SE