Hållbarhet

Vet du om att skolans gamla enheter är värda pengar?

Vi utvecklar konstant våra varu- och tjänsteleveranser så att miljöpåverkan ska bli så låg som möjligt. Ett led i det är samarbetet återtagspartners som säkerställer att IT-utrustningen återanvänds istället för att skrotas. Genom att arbeta med cirkulär IT återtog vi 2023 drygt 5 000 Apple-enheter vilket bidrog till att vi sparade in över 158 ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

Kvalitets- och miljöpolicy

Vi ska erbjuda våra kunder de bästa förutsättningarna för att tillvarata digitaliseringens möjligheter genom att erbjuda högkvalitativa och miljöanpassade helhetslösningar beträffande digital teknik och supporttjänster.

Vårt namn skall vara förknippat med hög kvalitet, professionalism och lyhördhet för kundernas och andra intressenters behov i alla sammanhang. Vi ska uppfylla lagar, regler, andra krav samt verka för minsta möjliga miljöpåverkan. Det uppnår vi genom att:

  • ha kompetenta medarbetare

  • vara certifierade och arbeta med kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 som utgår från kundernas behov och som ställer kvalitetskrav på de interna arbetssätten genom upprättande av årliga förbättringsmål

  • vara certifierade och arbeta med miljöledningssystem enligt ISO 14001 som beaktar miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv vid utveckling av arbetssätt och tjänster samt vid val av leverantörer och samarbetspartners.

Kvalitets- och miljöpolicy

Vi ska erbjuda våra kunder de bästa förutsättningarna för att tillvarata digitaliseringens möjligheter genom att erbjuda högkvalitativa och miljöanpassade helhetslösningar beträffande digital teknik och supporttjänster.

Vårt namn skall vara förknippat med hög kvalitet, professionalism och lyhördhet för kundernas och andra intressenters behov i alla sammanhang. Vi ska uppfylla lagar, regler, andra krav samt verka för minsta möjliga miljöpåverkan. Det uppnår vi genom att:

  • ha kompetenta medarbetare

  • vara certifierade och arbeta med kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 som utgår från kundernas behov och som ställer kvalitetskrav på de interna arbetssätten genom upprättande av årliga förbättringsmål

  • vara certifierade och arbeta med miljöledningssystem enligt ISO 14001 som beaktar miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv vid utveckling av arbetssätt och tjänster samt vid val av leverantörer och samarbetspartners.

Vi värnar om miljön. Vi väljer Apple.

Vi värnar om miljön. Vi väljer Apple.

Vi värnar om miljön.
Vi väljer Apple.

Vill du satsa på cirkulär IT på din skola?

Kontakta oss

Vill du satsa på cirkulär IT på din skola?

Kontakta oss

Vill du satsa på cirkulär IT på din skola?

Kontakta oss

Vill du satsa på cirkulär IT på din skola?

Kontakta oss

Copyright © 2024 C&C Sweden AB.

Alla rättigheter förbehålls.

Organisationsnummer: 556216-9267.

Copyright © 2024 C&C Sweden AB.

Alla rättigheter förbehålls.

Organisationsnummer: 556216-9267.

Copyright © 2024 C&C Sweden AB.

Alla rättigheter förbehålls.

Organisationsnummer: 556216-9267.

Copyright © 2024 C&C Sweden AB.

Alla rättigheter förbehålls.

Organisationsnummer: 556216-9267.

Copyright © 2024 C&C Sweden AB.

Alla rättigheter förbehålls.

Organisationsnummer: 556216-9267.

SE