Våra utbildningar

AR – utforska barns fantasi och berättande

En savoir plus

AR – utforska barns fantasi och berättande

En savoir plus

AR – utforska barns fantasi och berättande

En savoir plus

AR – utforska barns fantasi och berättande

En savoir plus

Alla kan skapa – konkretisera adekvat digital kompetens

En savoir plus

Alla kan skapa – konkretisera adekvat digital kompetens

En savoir plus

Alla kan skapa – konkretisera adekvat digital kompetens

En savoir plus

Alla kan skapa – konkretisera adekvat digital kompetens

En savoir plus

Alla kan koda – möjliggör programmering enligt läroplanen

En savoir plus

Alla kan koda – möjliggör programmering enligt läroplanen

En savoir plus

Alla kan koda – möjliggör programmering enligt läroplanen

En savoir plus

Alla kan koda – möjliggör programmering enligt läroplanen

En savoir plus

Programmering i yngre åldrar

En savoir plus

Programmering i yngre åldrar

En savoir plus

Programmering i yngre åldrar

En savoir plus

Programmering i yngre åldrar

En savoir plus

Digital kompetens på fritids eller förskola

En savoir plus

Digital kompetens på fritids eller förskola

En savoir plus

Digital kompetens på fritids eller förskola

En savoir plus

Digital kompetens på fritids eller förskola

En savoir plus

Grunder för pedagoger på iPad eller Mac

En savoir plus

Grunder för pedagoger på iPad eller Mac

En savoir plus

Grunder för pedagoger på iPad eller Mac

En savoir plus

Grunder för pedagoger på iPad eller Mac

En savoir plus

Särskilda behov, hjälpmedel och anpassningar

En savoir plus

Särskilda behov, hjälpmedel och anpassningar

En savoir plus

Särskilda behov, hjälpmedel och anpassningar

En savoir plus

Särskilda behov, hjälpmedel och anpassningar

En savoir plus

Designa lärande

En savoir plus

Designa lärande

En savoir plus

Designa lärande

En savoir plus

Designa lärande

En savoir plus

Visualisering

En savoir plus

Visualisering

En savoir plus

Visualisering

En savoir plus

Visualisering

En savoir plus

Fördjupning i Apples ekosystem

En savoir plus

Fördjupning i Apples ekosystem

En savoir plus

Fördjupning i Apples ekosystem

En savoir plus

Fördjupning i Apples ekosystem

En savoir plus

Praktiskt estetiska ämnen på iPad eller Mac

En savoir plus

Praktiskt estetiska ämnen på iPad eller Mac

En savoir plus

Praktiskt estetiska ämnen på iPad eller Mac

En savoir plus

Praktiskt estetiska ämnen på iPad eller Mac

En savoir plus

Kreativitet på iPad eller Mac

En savoir plus

Kreativitet på iPad eller Mac

En savoir plus

Kreativitet på iPad eller Mac

En savoir plus

Garageband

En savoir plus

Garageband

En savoir plus

Garageband

En savoir plus

Garageband

En savoir plus

Film i undervisningen

En savoir plus

Film i undervisningen

En savoir plus

Film i undervisningen

En savoir plus

Film i undervisningen

En savoir plus

Språkutveckling

En savoir plus

Språkutveckling

En savoir plus

Språkutveckling

En savoir plus

Språkutveckling

En savoir plus

Kontakta oss!

För- och efternamn

E-post

Telefonnummer

Information om din skola

Namn på din skola

Stad

Meddelande

Kontakta oss!

För- och efternamn

E-post

Telefonnummer

Information om din skola

Namn på din skola

Stad

Meddelande

Copyright © 2024 C&C Sweden AB.

Alla rättigheter förbehålls.

Organisationsnummer: 556216-9267.

Copyright © 2024 C&C Sweden AB.

Alla rättigheter förbehålls.

Organisationsnummer: 556216-9267.

Copyright © 2024 C&C Sweden AB.

Alla rättigheter förbehålls.

Organisationsnummer: 556216-9267.

Copyright © 2024 C&C Sweden AB.

Alla rättigheter förbehålls.

Organisationsnummer: 556216-9267.

Copyright © 2024 C&C Sweden AB.

Alla rättigheter förbehålls.

Organisationsnummer: 556216-9267.

SE